Over het GOEB

Welkom op de website van de vereniging GOEB in de gemeente Best.

De vereniging wordt gevormd door de bewonersgroepen in de gemeente Best. Deze bewonersgroepen, waarvan elke wijk er één heeft, hebben als taak het handhaven en  verbeteren van het woon- en leefklimaat van de wijken. De bewonersgroepen worden ook wel aangeduid als ‘bewonersoverleg’.

Taken van het GOEB:

  • Gezamenlijke aanpak van wijkoverstijgende knelpunten of wensen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.
  • Het adviseren en ondersteunen van haar leden bij wijkaangelegenheden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.
  • Het langs korte lijnen communiceren met gemeente, politie en andere relevante overheden, instanties en organisaties.

Meer over het GOEB vind u in deze flyer.