Categorie archief: Leefbaarheid

Oproep: buurtpreventie WhatsApp-groepen

In Best hebben al veel buurten een gezamenlijke buurtpreventie WhatsApp-groep. De gemeente en politie zijn hiermee erg blij. Samen werken we zo aan een veiliger Best.

Dit werkt nog beter als de coördinatoren van de groepen (de beheerders), gemeente en politie met elkaar in contact staan. Is uw groep nog niet bekend bij de gemeente of weet u dit niet zeker? Meld deze dan aan. Stuur hiervoor een berichtje naar indewijk@gembest.nl met daarin het gebied waarin uw groep actief is, de naam van de groepsbeheerder en diens telefoonnummer en e-mailadres.

Nog geen buurtpreventie WhatsApp-groep?

Heeft uw buurt nog geen buurtpreventie WhatsApp-groep? Start er dan zelf een! Voor meer informatie kunt u kijken op onze website. Zoek op buurtpreventie. (www.gemeentebest.nl/buurtpreventie)

Buurtbudget 2017: wat gaat ú ermee doen?

Ook in 2017 is er weer buurtbudget beschikbaar. Voor  het komende jaar een totaalbedrag van € 40.000. Wilt u in 2017 een financieel steuntje in de rug voor uw initiatief? Laat dan tijdens de komende feestdagen daarover uw gedachten alvast eens gaan. Is uw idee uitgekristalliseerd? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar buurtbudget@wbo.nl.

Verdeling budget

In 2017 is tot 1 mei een bedrag per wijk gegarandeerd beschikbaar. Na twee data, 1 maart en 1 mei,  worden de wijkaanvragen beoordeeld en toegekend. Daarna worden de resterende bedragen samengevoegd. Hiervan kunnen alle bewoners gebruikmaken.

Meer informatie

Op www.gemeentebest.nl/buurtbudget leest u meer over het buurtbudget. Daar staan ook een overzicht van de beschikbare bedragen per wijk  en het aanvraagformulier.

Van asielaanvraag tot huisvestiging

Er is veel te doen over het asielbeleid en niet alleen in Nederland.

Er is ook heel veel onbekend  bij het overgrote gedeelte van de bevolking. Hoewel er gelukkig veel mensen positief kijken tegen de opvang van asielzoekers zijn er ook nog heel veel mensen die vanuit onwetendheid en vooroordelen hun mening vormen en een hard standpunt innemen.

Daarom is het goed dat zoveel mogelijk mensen weten welk traject een asielzoeker moet doorlopen alvorens hij als statushouder een woning toegewezen krijgt; de rol van de gemeente, woningcorporatie en de maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers van het steunpunt vluchtelingenwerk

Hoe dit proces verloopt kunt u lezen op onze website en/ of de website van de Stichting Welzijn Best Oirschot, www.welzijnbestoirschot.nl, rubriek vluchtelingenwerk.

Ook in dit PDF document vind u meer informatie: asielaanvraag tot huisvesting

Aanpassing wijkindeling en wijkagenten

Vanwege de Nationale Politie gaat er in Best ook het e.e.a. wijzigen qua wijkindelingen. Dit heeft tot gevolg dat onze huidige wijkagenten bijna allemaal een andere wijk gaan krijgen, m.u.v. Tonny Vermulst.

De wijkagenten zelf zullen persoonlijk kennis komen maken c.q. afscheid nemen bij de bewonersoverleggen van de wijken waar zij voor staan c.q. stonden.

Op politie.nl is dit alles ook per 1-1-2015 aangepast.

BEST

Gaat van de huidige 6 naar de nieuwe indeling in 5 wijken:

Wijk 1. Best-centrum, Salderes, Paljaart en Steegsche velden –  Tonny Vermulst  

Wijk 2. Naastenbest, Dijkstraten   –  Ruud Verstegen

Wijk 3. Heivelden / Heuveleind – Ine Kox 

Wijk 4. Wilhelminadorp / Kantonnier – Miranda Vugts-van Dooren  (in 2015 samen met Arno Bijsterbosch)

Wijk 5. Buitengebied, inclusief bedrijventerreinen ‘t Zand, Breeven en Heide. Wijken: Hoge Akker, De Leeuwerik, Speelheide, Aarle, De Vleut,  Batadorp en Villawijk – Hans Giroldi

Innova58

innova58

Sinds mei 2013 werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven – verenigd in de Stichting A58 – samen aan InnovA58. In dit project wordt bekeken hoe de doorstroming op de A58 kan worden verbeterd, tussen Eindhoven en Tilburg.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in dit project wordt besproken, dan kunt u zich  abonneren op deze nieuwsbrief.

Geen vluchten na elven

Op de GOEB ledenvergadering van 9 december 2013 heeft een delegatie van de actiegroep ‘Geen vluchten na elven’ uitleg gegeven over het voornemen om extra late vluchten, na elf uur ‘s avonds, op luchthaven Welschap te gaan toestaan vanaf 2014.

Vliegveld met slapende mensen 4

Zoals de actiegroep zelf meldt op haar site:

In het concept-luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport worden de openingstijden opnieuw verder opgerekt. Tussen 23.00 en 24.00 worden 8 reguliere landingen toegestaan. Bij overmacht kan er zelfs geland worden tot 01.00 en mag er worden opgestegen na 23.00. Ten overvloede wordt er ook in het weekend al vanaf 07.00 gevlogen. Dit mag niet gebeuren. Omwonenden hebben recht op een ongestoorde nachtrust van tenminste 8 uur. Die mag niet worden opgeofferd aan de marginale extra winst voor de vliegtuigen die op Eindhoven Airport hun thuisbasis hebben.

Voor meer informatie en het ondertekenen van een petitie verwijzen we u naar de site van de actiegroep: http://www.gvne.nl