Vergaderdata

Hieronder vind u de vergaderdata van de verschillende bewonersoverleggen en het GOEB, gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden. Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

 

nov 2017

07/11/2017 - 11/11/2017 – Op 't Heerbeeck –  0:00 – Op 't Heerbeeck

dec 2017

05/12/2017 – Op 't Heerbeeck –  0:00 – Op 't Heerbeeck